dinsdag 16 juni 2009

Mozilla Servicewike

Hjoed hat Mozilla in nije website lansearre: serviceweek.mozilla.org.
Op dizze website wurde frijwilligers frege om harren (technyske) kennis te brûken om it libben fan oaren better te meitsjen fia it ynternet. It wurk dat útfierd wurde kin foar non-profit of publike organisaasjes of persoanen is bygelyks help by it meitsjen of bywurkjen fan in website, it ynstallearjen fan triedleas ynternettagong of it helpen fan de âlderein om op it web om te sneupen. Dit alles sil plakfine fan 14 oant 21 septimber.
Spread Firefox Affiliate Button

Op de website kinst dy oanmelde as frijwilliger, mar kinst ek in oanfraach dwaan foar help. Hast do ûnderfining mei it ynternet, meld dy dan oan en help mei om it ynternet tagonklik en bjusterbaarlik te meitsjen!
Help nedich? Meld dy dan ek oan, mar in reaksje op dit berjocht mei ek.

Geen opmerkingen: