woensdag 16 mei 2012

Mozilla bij Open Overheid Congres

Mozilla zal op 31 mei met een stand aanwezig zijn bij het 'Open Overheid Congres' in Utrecht. Hieronder een samenvatting van de inhoud van dit congres. Meer informatie kunt u vinden op http://www.ecp-epn.nl/open-overheid-congres. Het congres is gratis toegankelijk, dus kom langs en laat u bijpraten over openheid en bezoek tussendoor de stands van open-source leveranciers als Mozilla en anderen.

Open standaarden, Open source software en Open data: drie
losse onderwerpen die in de praktijk enorm verweven zijn, nu in één congres! Kom op 31 mei naar het Open Overheid Congres, georganiseerd door ECP, Forum Standaardisatie, ICTU, VKA, TNO en OSSLO.

Laat u bijpraten over de stand van zaken en ontmoet uitvoerders van beleid, beleidsmakers, IT-verantwoordelijken van overheidsorganisaties en marktpartijen. Vernieuwende denkrichtingen en praktijkvoorbeelden zullen u inspireren!

Open Overheid congres 
Donderdag 31 mei 2012
12.00 – 17.00 uur (incl. lunch)
Beatrix Theater te Utrecht

dinsdag 15 mei 2012

Earste bèta Fryske Firefox foar Android

Mozilla wurket hurd oan de mobile ferzje fan Firefox foar Android. De saneamde ûntwikkelferzje Aurora bestiet al in hiele tiid, no is it tiid om de earste bèta te testen. Yn Google Play stiet no in ferzje dy't 10 talen befettet. Spitigernôch sit it Frysk dêr net tusken.

Gelokkich is der noch in oare manier om de Fryske Firefox yn te laden op dyn mobyl. Blêdzje derfoar mei dyn mobyl nei http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mobile/candidates/14.0b2-candidates/build1/android/fy-NL/ en selektearje fennec-14.0b2.fy-NL.android-arm.apk.
Moast wol tastimming jaan om oare Apps as dy fan Google Play te ynstallearjen by de yntellingen. En dêrnei, sneupje mar rûn op it ynternet.

Brûkst Firefox ek al op dyn buro-PC of laptop, stel dan Sync yn om al dyn blêdwizers, skiednis, wachtwurden en iepen ljepblêden te syngronisearjen. Dit sil it blêdzjen op ynternet noch flugger meitsje.

Thunderbird Go grab one !

Ast ea meiwurkje woe'st oan Thunderbird, DIT is dyn kâns!

Sûnt koart is it Thunderbird Up For Grabs programma lansearre. It idee is wurklik ienfâldich: der binne genôch funksjes dy't Mozilla tafoegje wol oan de Thunderbird roadmap, mar se hawwe spitigernôch net genôch minsken om se ree te meitsjen. Dus hawwe se besletten om se op in iepen plak te pleatsen, sadat elkenien wat útkieze kin om der oan te ûntwikkeljen. Ast dêrmei begjinst, sil'st gearwurkje mei it Thunderbird-team dy't dy stypje út en troch it hiele projekt.
En tink derom, dit is net allinnich foar ûntwikkelers. Elkenien kin hjir oan meidwaan mei syn eigen feardigens: fisueel ûntwerp, oersetting, kwaliteitsbehear, teste, dokumentaasje… Dit is dyn mooglikheid om ynfloed te hawwen en Thunderdbird te ferbetterjen.
Ast ea meiwurkje woe'st en net wit'st wêre te starten, dit is dyn kâns. Dus start no en grab one !