vrijdag 27 februari 2009

Earste Fryske testferzje Thunderbird

It is safier, nei moannen hurd wurkjen oan de oersetting is der no einlik de earste offisjele Fryske Thunderbird 3. It programma is noch yn it bètastadium, mar elkenien kin no al besjen hoe't it wurket.
Wy binne tige bliid mei it resultaat en hoopje dat in protte minsken Thunderbird 3 brûke sille yn it Frysk as it ien kear folslein klear is. De definitive ferzje stiet plant foar foar de simmer. Wy hoopje dat dat slagget, want tsjin dy tiid komt ek de nije ferzje Firefox 3.1 út.Yn elts gefal ha se in moaie nije webstee makke foar Thunderbird.

Geen opmerkingen: