woensdag 25 februari 2009

MozCamp yn Utert

Freed 6 maart wurd yn Utert de earste gearkomst hâlden yn in reeks troch hiel Europa. MozCamp is in searje fan lokaal organisearre barrens fan minsken dy't mei passy dwaande binne en reitsje oer it Iepen Web. It is de bedoeling dat de MozCamp-gearkomsten romte biede foar diskusje, demonstraasjes en it tegaar betinken en útfieren fan aktiviteiten om it iepen en gearwurkjende karakter fan it ynternet te behâlden.

Yn Utert sille ferskate leden fan it Mozilla-projekt oanwêzich wêze, ûnder oaren Tristan Nitot. De Frânsman is oprjochter en foarsitter fan Mozilla Europe.

De folgjende partijen hawwe sich ferbûn oan de organisaasje fan 'MozCamp Utrecht': Internet Society Nederland (ISOC), de NLUUG, de Nederlânske Linuxbrûkersgroep (NLLGG) en it programmabureau NOiV.

As it yn it programma past, dan sil ik der ek noch in praatsje hâlde oer myn wurk foar Mozilla.

Mear ynformaasje oer MozCamp Utrecht op MozCamp/Utrecht

1 opmerking:

Fjoerfoks zei

It is realtime te sjen op:
http://www.surfnet-tv.nl/player/