donderdag 12 maart 2009

Presintaasje MozCamp Utert online

Se hawwe my frege om de saneamde slides (wa wit in moaie Fryske oersetting?) fan myn presintaasje online te setten. Ik haw it makke yn OpenOffice.org en nei wat sykjen fûn ik in fergeze tsjinst op Slideshare.
Hjirby dus hjirûnder de 6 blêdzjes dy't ik brûkt haw.

Geen opmerkingen: